О ШКОЛИ

old_school_bell_ringing_hg_clr__ST[1]

Прва школа у Скеланима отворена је 1903. године, коју је отворила Аустро-Угарска. Прва школа је почела да ради у кући Драге Глигића, али пошто она није задовољавала основне потребе, 1907. године је завршена изградња школске зграде. У периоду после другог свејтског рата школа је због повећања броја ученика више пута преуређивана. У периоду до школске 1958/59 године, школа је радила као четворогодишња а потом је добила статус осмогодишње школе. Нова школска зграда са 8 учионица и фискултурном салом изграђена је 1968. године.

У периоду између два свјетска рата школа у Скеланима је носила име Државна Народна Школа „Мајор Коста Тодоровић“, а од 1993. године па до данас, школа носи назив ОСНОВНА ШКОЛА „КОСТА ТОДОРОВИЋ“ Скелани.