О СКЕЛАНИМА

СКЕЛАНИ се налазе на једанаестом километру низводно од ХЕ Перућац, на лијевој обали ријеке Дрине, наспрам Бајине Баште. Надморска висина централног дијела насеља је око 230 метара. Име насеља је настало доста давно по скелама (скели) које су до изградње моста служиле за пребацивање људи и робе преко Дрине. Један од значајних момената у историји овог мјеста је изградња моста која је почела 1922. године. Садашње насeље Скелани обухвата простор дуж асвалтног пута од Хоџиног потока до ветеринарске станице, али  није погрешно рећи ни да се Скелани простиру од Лијешћа до Калиманића. У самом насељу могу се издвојити мање цјелине: Водице, Скела, Жабоквица, Алимани, Жарковићи, Росуље, Малташко поље….. Насеље има око хиљаду становника (пред рат око двије хиљаде). До 1928. године осим жандармеријске и финансијске станице, двије кафане, школе и једне куће, није било других грађевина.

У свакој причи о Скеланима, ма како она била кратка мора се нешто рећи и о ријеци Дрини, која се због боје своје воде, све до 15. вијека  по народном предању звала Зеленика или Зеленка. Дрина је слична народу који живи на њеним обалама: понекад питома и весела, а понекад бучна, снажна  и опасна. Њено богатство је у првом реду њена квалитетна вода – чиста, брза и снажна, али и велико богатство разнолике рибе међу којима се посебно истиче младица (лат.  Hucho hucho).

Све су Дрине овог свијета криве; Никада се оне неће моћи све ни потпуно исправити; Никада не смијемо престати да их исправљамо. 

                                                                                                                                                                                                                                            Иво Андрић