НАСТАВНО ОСОБЉЕ

Разредна настава:

Зорица Милошевић – први разред

Сања Мракић – други разред

Љубимко Катанић – трећи разред

Љубица Росић – четврти разред

Гордана Крсмановић – пети разред

Јелена Николић – асистент

Предметна настава:

Роса Марковић – српски језик

Николина Студић – енглески језик

Микица Андрић – руски језик

Горан Катанић – основи информатике и техничко образовање

Велибор Николић – математика, хемија

Дејан Нешковић – физика

Јована Миловановић – биологија, хемија

Драгана Ракић – географија

Миле Васиљевић – историја

Ирена Радовановић – музичка култура

Ивана Сарић Деспотовић – ликовна култура

Драгана Лукић Јовановић – физичко васпитање

Срђан Лаловић – православна вјеронаука

Џевад Орић – исламска вјеронаука