ПОМОЋНО ОСОБЉЕ

Милисав Лазић – домар – ноћни чувар

Милена Ристић – радник на одржавању чистоће

Весна Јаковљевић – радник на одржавању чистоће

Здравко Живановић – радник на одржавању чистоће

Новица Савић – ложач