ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

Сања Мочевић – директор

Миљана Занфировић Милошевић – психолог

Небојша Варагић – педагог

Весна Поповић – библиотекар

Весна Јевтић – секретар

Мирјана Нешковић – рачуновођа