САВЈЕТ РОДИТЕЉА

Миленка Ракић – први разред

Слађана Трифуновић – други разред

Марија Васић – трећи разред

Нада Милошевић – четврти разред

Јелена Катанић – пети разред

Марија Митровић – шести разред

Александра Марковић – седми разред

Нера Матић-Божић – осми разред

Алмир Муминовић – девети разред