ШКОЛСКИ ОДБОР

ЧЛАНОВИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 

1. Ирена Радовановић – запослени – предсједник

2. Миљана Занфировић Милошевић – запослени

3. Нада Милошевић – родитељ

4. Нера Матић Божић – родитељ

5. Ален Аљић – локална заједница

6. Вељко Ристић – оснивач

8. Јована Ракић – оснивач